Combo gồm máy, tinh dầu và các phụ kiện đi kèm. Đầy đủ các thứ cần thiết để bạn trãi nghiệm vape. 

Facebook