Smoant Cylon 218W

          ( 0 Nhận xét )

Tình trạng : Không còn kinh doanh

1,400,000đ

 • VW Mode power range: 1 – 218 W
 • Output modes: VW / VW Curves / Temp (Ni, Ti, SS) / TCR / TC Curves
 • Resistance range: 0.05 – 2.0 Ohm for Temp / TCR mode / TC Curves
 • 0.1-5.0 Ohm for VW / VW Curves
 • TC temperature range: 100 – 315°C / 200 – 600°F
 • Display: 1.35 inch TFT color screen
 • Charging via USB port
 • Firmware upgradeable
 • Reverse protection/ Over-heating protection/ Low voltage protection/ Overload/Short-
  circuit protection/ Over-time protection
 • Compact size: 47mm(L) X 32mm(W) X90mm(H)
Độ xả khói:

Sản Phẩm Đã Xem

Smoant Cylon 218W

1,400,000đ

Sản phẩm liên quan

0

         

có 0 đánh giá

5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

Facebook